Психотест за шофьори

Психотест за шофьори

Психологическо изследване за категории C, D, Ттм, Ттб, такси, превоз на пътници и товари, за водачи сменящи чуждестранно свидетелство за управление на МПС с българско и за шофьори с отнети книжки.0896 04 57 04

Психотест за шофьори цели да определи наличието на определени качества, които имат отношение към безопасно управление на МПС.
За да се явите на психотест при нас е необходимо да се запишете предварително по телефона, на място или през сайта.

За консултация, записване, както и за получаване на необходимата информация относно самото психологическо изследване обадете се на тел. 0896 04 57 04

» Психотест за шофьори е предназначен:

 • за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, D, Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса);
 • за водачи на МПС за обществен превоз на пътници и товари;
 • за таксиметрови шофьори;
 • за шофьори с чуждестранно свидетелство за управление на МПС (с категории C и/или D), които искат да го заменят с българско;
 • за придобиване на правоспособност, след като е загубена поради отнемане на контролните точки (чл. 157 ЗДвП);
 • за лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС за алкохол или ПТП.

» Необходими документи за явяване на психотест

 • Лична карта, копие на свидетелство за управление на МПС и контролния талон към него. В случаи на отнет талон, е необходимо да донесете ксерокопие на акта.
 • Ако шофьорската книжка ви е отнета, необходимо да донесете копие на заповедта, наказателното постановление или съдебното решение, заверено от КАТ за изтърпяно лишаване и лична карта.
 • Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство трябва да предоставят лична карта и шофьорска книжка, и копия от тях.

» Валидност на удостоверение за психологическа годност

 • Валидността на удостоверения за психотест за професионалните шофьори и таксиметрови водачи е 3 години. Ако вашето удостоверение е издадено след септември 2012г. валидността можете да проверите на гърба на картончето.
 • За лица над 65-годишна възраст удостоверението е валидно 1 година от датата на издаване.
 • Водачи, минаващи психотест за шофьори, заради отнета книжка (поради липса на контролни точки, алкохол или ПТП) в рамките на 1 година трябва да си възстановят книжка, след това удостоверението за преминат психотест става невалидно.

» Психологическото изследване за шофьори състои основно от 3 етапа:

 1. Изследване на познавателна и личностова сфери. Това е най-дългата част на изследването при която се изследват внимание, концентрация, памет, логическо мислене, личностови качества на изследваното лице като емоционална стабилност, самоконтрол, професионална отговорност, склонност към агресивно поведение и др.
 2. Изследване на психомоторна сфера. Индивидуална работа с апарат-симулатор, пускащ светлинни и звукови сигнали. Изследват се време за реакция, превключваемост на внимание и точност на реакции. Не всеки преминаващ изследването се предоставя еднократна тренировка – упражнение.
 3. Беседа с психолога. Беседата се провежда индивидуално след приключването на апаратното изследване. По време на беседата се обсъждат и резултатите Ви от предходните етапи на психотеста.

» Цени за психологическо изследване:

Първо и второ явяване на психологическо изследване

40 лв

Издаване на удостоверение за психологическа годност

10 лв

Издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност

10 лв

Таксите могат да бъдат платени в брой или по банков път. Таксата за психологическо изследване трябва да бъде платена преди започването на изследването.

Банкова сметка по която мога да се заплащат такси за психологическо изследване и за издаване на удостоверение за психологическа годност:


Основание за плащане:

 • Такса за психологическо изследване
 • Такса за издаване на удостоверение за психологическа годност
 • Такса за издаване на дубликат за психологическа годност

» Контакти:

Допълнителна информация и безплатна консултация може да получите като се свържете с нас:

0896 04 57 04

http://veritas-plus.com

Адрес: гр. София, жк. Света Троица, пл. Преображение бл. Б-1, ет. 3